Aktualności | Opłaty | Hodowle | Wystawa - Cat Show | Zarząd | Dokumenty | Uchwały | Przydatne Informacje | Kontakt
Aktualności


PRZERWA URLOPOWA

informujemy, że w dniach 22.07-05.08 Klubowy telefon będzie nieczynny, mail będzie w trybie autorespondera, a żadne dokumenty nie będą akceptowane. Prosimy o zaplanowanie kontaktu z Klubem poza tymi datami.

 

NOSTRYFIKACJE RODOWODÓW

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą WZC PFF Felis Polonia 19/2024 PFF rozszerza katalog organizacji, których rodowody są nostryfikowane poza organizacje należące do WCC. Rozszerzenie obejmuje następujące organizacje: 

 1. EVBL – Edelkatzen Verein Bergisch Land e.v. DE www.evbl.net
 2. 1-FCC – 1 Felidae Cat Club e.v. DE www.1fcc.de
 3. KVL – Katzenverein Leverkusen DE www.kvlev.de
 4. Limbra Cat Club NL www.limbracatclub.nl
 5. LOOF – Livre Oficiel des Origines Feline FR www.loof.asso.fr
 6. IT-ENFI – NTE Nazionale Felinotecnica Italiana IT www.evmsolutions.it
 7. ICFA – International Cat Association UA www.rolandus.org
 8. WCA – World Cat Association UA e-mail: wcanomami@gmail.com

W takim przypadku rodowód zawiera stosowne logo. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest obowiązująca.

 

 

 

OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA KOTÓW HODOWLANYCH

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą WZC PFF Felis Polonia 20/2024 wprowadzono obowiązek dwukrotnego wystawienia kota hodowlanego w klasie kociąt, juniorów lub open. Dotyczy kotów urodzonych po 01.03.2024. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest obowiązująca.

 

NOWE ZASADY UZYSKANIA TYTUŁÓW IC / IP

Od lipca obowiązują nowe zasady zdobywania tytułów International Champion (IC) oraz International Premior (IP)

Zgodnie z uchwałą GA FIFe aby uzyskać tytuł IC/IP po 1 lipca 2024 wymagane są 4x CACIB/CAPIB uzyskane od 3 różnych sędziów, na 4 międzynarodowych wystawach niezaleznie od kraju.

WAŻNE OD 01.01.2024

Drodzy Hodowcy, przypominamy o nowych ustaleniach, obowiązujących od 01.01.2024, podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków KKF, Walnym Zgromadzeniu Członków PFF Felis Polonia oraz Walnym Zgromadzeniu Członków FIFe.

1. Od stycznia 2024 będzie można zdobywać nowe tytuły wystawowe:

KCH Kitten Champion
3x certyfikat CACC (min. 93 pkt),
uzyskane przez 3 różnych sędziów,
podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 12

JCH Junior Champion
3x certyfikat CACJ (min. 93 pkt),
uzyskane przez 3 różnych sędziów,
podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw w klasie 11

Od 01.01.2024 roku wymagany wiek w klasach 9-12 będzie następujący:
klasa 12 – od 4 do 8 miesięcy (było 4-7 miesięcy)
klasa 11 – od 8 do 12 miesięcy (było 6-10 miesięcy)
klasa 9 i 10 – powyżej 12 miesiąca (było powyżej 10 miesiąca)

Koty zawsze zgłaszane są do klasy wystawowej i oceniane zgodnie z wiekiem, oznacza to, że od 01.01.2024:
– koty poniżej 8 miesiąca zgłaszane są do klasy 12
– koty między 8 a 12 miesiącem do klasy 11
– koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed 01.01.2024, zachowują te certyfikaty oraz inne uzyskane nagrody i muszą być zgłaszane zgodnie z nową klasyfikacją wiekową obowiązującą od 01.01.2024

2. Obowiązkowe badania genetyczne na PKD kotów brytyjskich BSH i BLH

Uchwałą nr 7/2023 WZC PFF zatwierdza konieczność uzupełnienia uchwały z dn. 26.06.2021 WZC PFF dot. konieczności poddania obowiązkowym badaniom PKD kotów brytyjskich stwierdzeniem: aby wynik badania był uznany materiał do badania musi być pobrany przez lekarza weterynarii z podaniem nr microchip, przydomka hodowlanego, daty ur kota, numeru rodowodu, a jego wynik autoryzowany przez niego podpisem i pieczątką.

 

3. Obowiązkowe badania genetyczne na PKD w rasach kotów perskich i egzotycznych

Uchwałą nr 15/2023 WZC PFF wprowadza konieczność obowiązkowych badań genetycznych na PKD w rasach kotów perskich i egzotycznych

 

4. Konkurs Super Kot i National Winner

WZC PFF wprowadziło zmiany w punktacji tabeli Super Kot oraz National Winner - więcej informacji dostępnych na stronie Felis Polonia.

 

5. Zmiana wysokości opłat w KKF

Uchwałą nr 6/2023 WZC KKF po ponad 10 latach podniesiona została składka członkowska z 80 na 100 zł rocznie

Uchwałą nr 7/2023 WZC KKF podniesione zostały opłaty za drugi miot pozaregulaminowy w danej hodowli (z 200 na 250 zł za rodowód).

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

W dniach 20 lipca - 31 sierpnia Klub działa w trybie wakacyjnym. Kontakt telefoniczny będzie możliwy wyłącznie we wtorki i czwartki w godzinach 16-18.

Spokojnych wakacji!

 

WYSTAWA KOTÓW 2023

Z przykrością informujemy, że planowana na czerwiec krakowska wystawa kotów nie odbędzie się.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2023 rok

Klubowiczom przypominamy o wymagalności składki członkowskiej za rok 2023 - termin jej płatności to 28 lutego.

Osoby, które nie wpłacą składki w tym terminie (liczy się data wpływu na konto) zostaną automatycznie usunięte z listy członków KKF.
 
Przypominamy o wysokości składki: 115 zł  - w tym ujęta jest opłata za prace społeczne, z której zwolnione są wyłącznie osoby wykonujące prace na rzecz klubu!
Płatności prosimy dokonywać na stałe konto KKF:
 
SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

 

ORGANIZACJA PRACY - przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, że wykonanie dokumentów (rodowody, nostryfikacje, dyplomy) jest zlecane przez KKF dopiero po dokonaniu przez hodowcę opłaty za dokumenty i zaksięgowaniu jej - pod warunkiem, że Hodowca ma opłaconą aktualną składkę członkowską.

Poczta klubowa jest wysyłana nie częściej niż raz w tygodniu.

Tempo realizacji dokumentów uzależnione jest od aktualnego obłożenia pracą Biura Rododowego oraz od sezonu świątecznego bądź urlopowego. Prosimy mieć to na uwadze i uwzględniać w swoich planach.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KKF

Informujemy, że walne zebranie członków Krakowskiego Klubu Felinologicznego odbędzie się 10 lipca 2022 roku. Zaproszenia wraz z wszelkiimi informacje dotyczącymi godziny, miejsca i programu spotkania zostały do Państwa rozesłane droga mailową.

 

4-11. 04 PRZERWA W PRACY KLUBU

Informujemy, że w dniach 4-11 kwietnia Klub będzie nieczynny. Nie będzie możliwości kontaktu telefonicznego, karty miotu nie będą akceptowane w tym czasie, a na maile odpowiemy po 11 kwietnia.  Przepraszamy za utrudnienia.

 

BADANIA KOTÓW BRYTYJSKICH (BSH, BLH)

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 obowiązywała będzie Uchwała WZC PFF FPL o wprowadzeniu obowiązkowych badań na PKD (wielotorbielowatość nerek) dla kotów ras: brytyjski krótkowłosy i brytyjski długowłosy, dla wszystkich kotów zarejestrowanych w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane.

Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt  jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Wyniki testów muszą zostać upublicznione zgodnie z Art 3.5.1 Regulaminu hodowlanego FIFe.

Koty testowane musza być identyfikowane za pomocą mikrochipu, a jego numer musi być zgodny ze wskazanym na wynikach testu z laboratorium

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji.

 

ELEKTRONICZNA KARTA MIOTU

Informujemy, że uruchomiona została funkcja elektronicznego zgłaszania miotów. Formularz znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Za jego pośrednictwem można zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL

W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć wniosek papierowy i załączyć kopię rodowodu ojca.

Proces elektronicznego zgłoszenia miotu:

* Hodowca wypełnia kartę miotu
potrzebuje do tego informacje z druku nadania przydomka hodowlanego oraz numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie tak jak jest na druku (nie należy dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL)

* W dokumencie miotu występują 4 strony:
- hodowca,
- klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,
- klub właściciela kocura – ojca,
- Biuro FPL.


Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują maila z krótką informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej. Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu, wszystkie komentarze muszą być opatrzone podpisem osoby dokonującej wpisu. W przypadku gdy Klub hodowcy oraz klub właściciela kocura, zaakceptuje dokument, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania.
W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, hodowca jest powiadamiany mailem i (dopiero) wtedy może dokument poprawić i wysłać go ponownie.
Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu (stary błędny zostaje w bazie w celach archiwalnych)

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PANLEUKOPENII

 
Od kilku tygodni, za pośrednictwem komunikatorów i mediów społecznościowych, roznosi się wśród hodowców informacja o występujących masowych zachorowaniach na panleukopenię kotów uczestniczących w listopadowych wystawach kotów rasowych w Polsce.
 
Zarząd Felis Polonia wystosował oficjalne pismo, w którym m. in. informuje, co następuje:
"[...]Pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji. Do dnia dzisiejszego na stronie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie został opublikowany żaden komunikat dotyczący wzrostu zachorowań w populacji kotów. Ponadto, w ubiegłym tygodniu Zarząd przesłał zapytanie do Głównego Lekarza Weterynarii celem pozyskania wiedzy w temacie i po otrzymaniu odpowiedzi informacja zostanie przekazana do Państwa.
Żaden portal społecznościowy nie jest i nie powinien być źródłem wiedzy merytorycznej.
Wiarygodnym źródłem wiedzy na temat wzrostu zachorowalności w populacjach zwierząt jest Główny Inspektorat Weterynaryjny, który dane otrzymuje od personelu fachowego z lecznic weterynaryjnych. To weterynarze, na podstawie wyników badań i diagnozy postawionej na bazie wiedzy medycznej mogą być źródłem rzetelnych informacji.[...]"
 
Ze swojej strony Zarząd KKF apeluje o rozsądek w zarówno przyjmowaniu, jak i rozpowszechnianiu informacji, przy jednoczesnym dochowaniu starań by w swoich hodowlach zapewnić najwyższe standardy higieny i profilaktyki, m. in. szczepienia zgodnie ze schematem WSAVA.

 

OPŁATY WYSYŁKOWE DO DOKUMENTÓW

Uprzejmie informujemy, że w trakcie tegorocznego Walnego Zebrania Członków, wzorem innych Klubów, powzięliśmy decyzję o wprowadzeniu opłat za wysyłkę dokumentów. Wprowadzenie opłaty wysyłkowej jest podyktowane drastycznym wzrostem opłat pocztowych.

Celem otrzymania dokumentów hodowlanych i wystawowych należy uiścić stosowną, zgodną z cennikiem opłatę za dokument, dodając do niej opłatę wysyłkową.

Od 1 lipca opłaty wysyłkowe w naszym Klubie wynoszą:

1. Wysyłka dokumentów hodowlanych listem poleconym priorytetowym: 10 zł

2. Wysyłka dokumentów do członków mieszkających za granicą: 20 zł

3. Ponowna wysyłka dokumentów zwróconych przez pocztę: 10 zł

Jednocześnie informujemy, że dokumenty nieopłacone w całości: opłata za dokument(y)+opłata wysyłkowa, nie będą kierowane do realizacji.

 

 

35. i 36. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOTÓW

KRAKÓW, 8 - 9 CZERWCA 2019

informacje: / info in english:

http://kkf.info.pl/?s=5,wystawa+-+cat+show

 

 

 

 

UWAGA !

Pragnę przypomnieć, że w dniu 1.07.2018 wchodzi w życie Uchwała WZC PFF FPL o treści:

Uchwała 8/2018:

Z dniem 01.07.2018 r. (01.07.2018 r.) wprowadza się obowiązek czipowania

kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów. Numery

czipów muszą być wpisane do dokumentu miotu. Kocię nieposiadające

mikroczipu nie otrzyma rodowodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 invitation_eng.pdf

Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie 

 

 •  
 • Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie zaprasza na XXXIII i XXXIV międzynarodową wystawę kotów rasowych 2-3. czerwca 2018

 • XXXIII and XIV International Cat Show in Kraków - for information please see attached file.

 • Miejsce wystawy:
  HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
  Kraków ul. Jana Pawła II 37 

  Adres hali: al. Jana Pawła II 37
  Hala ulokowana jest w głębi (druga linia zabudowy), wzdłuż ulicy prof. Życzkowskiego, za budynkiem Wydziału Mechanicznego. 

  Parking dostępny bezpłatnie przed budynkiem.

  Organizator:
  Krakowski Klub Felinologiczny
  http://www.kkf.info.pl
  e-mail.: kkf.info.pl@gmail.com

  Zaproszeni sędziowie:
  Ms Helene Reiter (DE) all breed
  Ms Olga Komissarova (EE) all breed
  Ms Caroline Stoa (NO) I, II, IVD
  Mr Gerardo Fraga y Guzman (ES) all breed
  Mr Jaroslav Panek (CZ) I, III, IVC

  Organizator zastrzega sobie prawo do korekty składu sędziowskiego. 

  Szef stewardów:Marzena Włodarska ari-gan@wp.pl 

  Program wystawy:
  7:30- 9:00 Przyjęcia kotów w sobotę (8:00-9:00 w niedzielę)
  9:00-9:30 Korekta klas i zmiany kolorów
  9:30- 14:00 Ocena kotów 
  15.00-17:30 Best in show 

  Dyplomy będą wydawane po BIS (zgodnie z Regulaminem wystawowym FIFe, rozdz. I ust.1.15. pkt c) 
  UWAGA! Zmiany klas oraz zmiany kolorów prosimy zgłaszać do sekretariatu do godziny 8:30. 

  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy oraz nie przyjęcia na wystawe bez podania przyczyny.

  Zapewniamy krzesła.

  Opłaty:

  KOTY kl. 1,3,5,7,9,11,12
  1 dzień: 120 zł / 35 eur
  2 dni: 170 zł / 50 eur

  KASTRATKI/KASTRATY (kl. 2,4,6,8,10)
  1 dzień: 110 zł / 25 EUR
  2 dni: 150 zł / 40 EUR

  KOTY DOMOWE/WETERANI
  1 dzień: 80 zł / 20 EUR 
  2 dni: 100 zł / 35 EUR

  MIOTY (min. 3 kocięta)
  1 dzień: 200 zł / 50 EUR
  2 dni: 250 zł / 60 EUR

  PODWÓJNA KLATKA
  1 dzień: 50 zł / 15 EUR
  2 dni: 100 zł / 25 EUR

  USTALENIE KOLORU
  50 zł / 10 EUR

  PŁATNOŚĆ po 21.05.2018 (decyduje data wpływu przelewu) oraz na wystawie 50 ZŁ/HODOWCA, płatne przy przyjęciu na wystawę.

  Przy wpłatach na konto prosimy o podanie nazwiska wystawcy oraz pełnego imienia kota z rodowodu. 

  Numer konta bankowego SMK KKF : 
  SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
  95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

  Formy zgłoszenia:
  elektronicznie: http://kkf.miau.pl
  e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
  listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax: 061 651 7041 

  Uwaga! Po terminie 21.05. 2018 nie ma możliwości wycofania kota z wystawy. Po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe życzenia, co do sędziów oraz umiejscowienia klatek.



  Wszystkie życzenia należy umieszczać przy zgłoszeniu on-line w polu „Uwagi”. 
  Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję (Regulamin wystawowy FIFe – rozdz. I ust.1.15. pkt a). Wystawcy zgłaszający kota faksem lub listownie powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

  Wszystkie koty (również kocięta wystawiane w kategorii miot) muszą posiadać chip. 

  Warunki weterynaryjne:
  Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
  2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
  3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 7 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie nie dotyczy.
  4. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki.
  5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

  Warunki wystawy:

  1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
  2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi.
  3. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
  4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).
  5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. 
  6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
  7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

  Chętnych do pracy w charakterze stewardów gorąco zapraszamy 
  Zgłoszenia stewardów na adres mailowy: ari-gan@wp.pl 


  Reklama w katalogu:
  1 strona – 100,00 PLN/25EUR,
  ½ strony – 50,00 PLN/15 EUR,

  •  

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy wszystkim spóźnialskim ,że upływa termin ostateczny wpłat za składki członkowskie za rok 2017. Wszyscy ,którzy nie dokonali wpłaty zostają automatycznie skreśleni z listy hodowców SMK KKF

 

*************************************************************

UWAGA !

Zmiana adresu maila klubu

kkf.info.pl@gmail.com

**************************************************************

 

 

 

Wystawa Kotów Kraków

3-4 czerwca 2017

KRAKOWSKI KLUB FELINOLOGICZNY
zaprasza na 
XXXI I XXXII MIEDZYNARODOWA WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
Miejsce Wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37

zaproszeni sędziowie:

Britta Busse (D) - I, II, III, IV; 
Pia Nyman (FI) -  II, III, IV;
Dorte Kaae (DK) - I, II, III, IV; 
Magdalena Kudra (PL)- I, II, III, IVc;

Ireneusz Pruchniak {PL} - I, II, III, IV



                 ZGŁOSZENIA ZAMKNIĘTE !
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

UWAGA: Po terminie 21.05.2017 nie ma możliwości wycofania kota z wystawy. Po tym terminie nie będą również uznawane żadne dodatkowe życzenia, co do sędziów oraz umiejscowienia klatek.
Dla wystawców którzy dokonają płatności po 21 maja naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50zł, płatna w trakcie trwania wystawy.

WSZELKIE ŻYCZENIA NALEŻY UMIESZCZAĆ PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE w uwagach.
Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu kota w katalogu, Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy zostanie on oceniony, czy będzie miał absencję (Regulamin wystawowy FIFe – rozdz. I ust.1.15. pkt a). Wystawcy zgłaszający kota faxem lub listownie powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.
WSZYSTKIE KOTY (RÓWNIEŻ KOCIĘTA WYSTAWIANE W KATEGORII MIOT) MUSZĄ POSIADAĆ CHIP. 

Pytania w sprawie wystawy prosimy kierować na adres: kkf.info.pl@gmail.com 

FORMY ZGŁOSZENIA: 
elektronicznie: http://kkf.miau.pl
e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska, fax: 061 651 7041

OPŁATY ZA WYSTAWĘ do 21.05.2017:
1 DZIEŃ / 2 DNI 
Koty dorosłe, poza konkurencją 
120,00 PLN / 170,00 PLN
35 EUR / 50 EUR

Kastraty, EC/EP, kocięta kl. 12, młodzież kl.11 
110,00 PLN / 150,00 PLN 
25 EUR / 40 EUR

Weteran, kot domowy 
80,00 PLN / 100,00 PLN 
20 EUR / 35 EUR

Miot (min. 3 kocięta) 
200,00 PLN / 250, PLN
50 EUR / 65 EUR

Podwójna klatka 
50 PLN / 100 PLN
15 EUR / 25 EUR

Ustalenie koloru: 
50,00 PLN
10 EUR

Obsługa płatności po terminie 21.05.2017 oraz na wystawie:
50,00 PLN /HODOWCY

Przy wpłatach na konto prosimy o podanie nazwiska wystawcy oraz pełnego imienia kota z rodowodu. 

Numer konta bankowego SMK KKF : 
SMK - Krakowski Klub Felinologiczny
95 1600 1462 0008 4526 6795 8001

UWAGA! Zmiany klas oraz zmiany kolorów prosimy zgłaszać do sekretariatu do godziny 9.00. 

PROGRAM WYSTAWY:
SOBOTA 
08.00-9.30 kontrola weterynaryjna 
09.30 – 10.00 korekty klas i zmiany kolorów
10.00 – 14.00 oceny kotów
15.30 – 17.30 Best in Show i zakończenie wystawy
NIEDZIELA
08.30 – 09.30 kontrola weterynaryjna 
09.30 – 10.00 korekty klas i zmiany kolorów 
10.00 – 14.00 oceny kotów
15.00 – 17.00 Best in Show i zakończenie wystawy 

Dyplomy będą wydawane po BIS (zgodnie z Regulaminem wystawowym FIFe, rozdz. I ust.1.15. pkt c).

WARUNKI WETERYNARYJNE:
1. Wszystkie koty uczestniczące w wystawie muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
2. Wszystkie koty muszą posiadać książeczkę zdrowia, mikroczip lub tatuaż.
3. Obowiązkowe są szczepienia przeciwko wściekliźnie, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą. Kociąt młodszych niż 7 m-cy szczepienie przeciwko wściekliźnie nie dotyczy.
4. Wystawiane koty musza mieć obcięte pazurki.
5. Wszystkie białe koty muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

WARUNKI WYSTAWY:
1. Wszystkie przepisy wystawowe FIFe pozostają ważne i obowiązują.
2. Wystawca lub osoba przez niego upoważniona może prezentować koty do oceny sędziego z wyjątkiem BIS, gdzie koty prezentują stewardzi.
3. Koty musza pozostawać w udekorowanych klatkach do oficjalnego zakończenia wystawy.
4. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci a kotom zostanie wpisana absencja(również w przypadku gdy kot został już oceniony).
5. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły 4 miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. 
6. Koty będą umieszczone w ponumerowanych klatkach, zmiana numeru klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.
7. Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Chętnych do pracy w charakterze stewardów gorąco zapraszamy. 
ZGŁOSZENIA STEWARDÓW na adres mailowy: ari-gan@wp.pl z 
Reklama w katalogu / advertising: 1 strona – 80,00 PLN, ½ strony – 50,00 PLN, 1 page –25,00 EUR, ½ page –15,00 EUR 

 

(1)   2   Następne >>  

KRAKOWSKA KOTERIA 6/2019
Numer 6/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-05-31
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 5/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-04-26
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 4/2019
Numer 4/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.
2019-03-31
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 3/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już dostępny do pobrania.
2019-02-28
więcej
KRAKOWSKA KOTERIA 2/2019
Numer 2/2019 już dostępny do pobrania
2019-01-31
więcej
POKAZ KOTÓW CHRZANÓW 17.02.2019
Zapraszamy na pokaz kotów, który odbędzie się 17 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Chrzanowie
2019-01-23
więcej
Wystawa Kotów Kraków 2018
Krakowski Klub Felinologiczny serdecznie zaprasza na XXXIII i XXXIV międzynarodową wystawę kotów rasowych 2-3. czerwca 2018
Miejsce wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37
2018-04-25
UWAGA !
Zmiana adresu maila klubu
kkf.info.pl@gmail.com
2017-07-13
WALNE ZEBRANIE SMK KKF 20.05.2017
Zarząd Klubu SMK KKF zaprasza wszystkich hodowców na coroczne Walne Zebranie członków, które odbędzie się
20 maja 2017
Sala Alpejska
Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
ul.Powroźnicza 6/2 30-307 Kraków

Pierwszy termin: godz.18:00
Drugi termin : godz 18:30


2017-05-04
Wystawa Kotów Kraków 2017
KRAKOWSKI KLUB FELINOLOGICZNY
zaprasza na
XXXI I XXXII MIEDZYNARODOWA WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH
3-4 czerwca 2017
Miejsce Wystawy:
HALA SPORTOWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Kraków ul. Jana Pawła II 37
2017-04-03

(1)   2   Następne >>  

Numer 2/2019 już dostępny do pobrania
2019-01-31
więcej
POKAZ KOTÓW CHRZANÓW 17.02.2019
Serdecznie zapraszamy na pokaz kotów, który odbędzie się 17.02 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Chrzanowie
2019-01-23

Aktualności

2019-05-31
KRAKOWSKA KOTERIA 6/2019
Numer 6/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-04-26
KRAKOWSKA KOTERIA 5/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-03-31
KRAKOWSKA KOTERIA 4/2019
Numer 4/2019 "Krakowskiej Koterii" jest już gotowy do pobrania.

... więcej

2019-02-28
KRAKOWSKA KOTERIA 3/2019
Nowy numer "Krakowskiej Koterii" jest już dostępny do pobrania.


... więcej

2019-01-31
KRAKOWSKA KOTERIA 2/2019
Numer 2/2019 już dostępny do pobrania

... więcej

Znajdź nas na Facebooku